Prezes zarządu:

dr Agnieszka Wołodźko

Studia: Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Malarstwa i Grafiki, 1980-1986. Studia doktoranckie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, 2011-2013. W 2014 r. uzyskała stopień doktora tamże. Jako artystka zajmuje się malarstwem, fotografią, instalacją, pracami dźwiękowymi, akcjami, realizacją warsztatów artystycznych dla różnych grup społecznych i tworzeniem idei. Publikuje teksty o sztuce współczesnej, współpracowała m.in. z „Magazynem Sztuki”, była korespondentką „Flash Art International”. Jest autorką dwóch książek fotograficznych: Japan 2002-2003. Photographic Diary (2005), Czytając mury (2014). W latach 2000-2015: kurator w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.

Fundator i wiceprezes zarządu:

Marek Wołodźko

Antropolog. Prowadzi etnograficzne badania terenowe wśród Indian Amazonii peruwiańskiej, żyjąc i mieszkając z ludźmi, których bada. Autor artykułów i prelekcje na temat związków sztuki współczesnej i antropologii, etyki badań etnograficznych, muzealnictwa etnograficznego i edukacji wielokulturowej. Autor wystaw na temat Indian Amazonii i dzieci Amazonii, w których popularyzuje sposoby życie i wiedzę o świecie ludzi żyjących w kulturach bardzo odmiennych od kultury europejskiej. Brał udział w projektach badawczych polskich i międzynarodowych, pracując dla organizacji indianistycznych w Ekwadorze (CEDIME) i Peru (AIDESEP).


Rada fundacji:

dr Hubert Bilewicz, dr Małgorzata Cackowska, prof. Marek Hartman


Pełnomocnik ds. zawierania umów: Aleksandra Kminikowska