Fundacja Kultury ponad kulturą inicjuje kontakty z partnerami, którzy podzielają nasze zainteresowania w zaspokajaniu najpilniejszych wyzwań stojących przed społeczeństwami. Chcemy umocnić nasze działania rozszerzając naszą lokalną i międzynarodową sieć interesariuszy i ekspertów. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy możliwość współpracy z innymi fundacjami i think tankami w programach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Pragniemy rozwijać projekty, które mają znaczące skutki dla przyszłości.

Organizacje, z którymi współpracujemy to:

The Foundation Cultures Beyond Culture  initiates links with partners that share our interest in meeting the most pressing challenges facing our societies. We aim to solidify our activities by expanding our local and international network of stakeholders and experts. Therefore we welcome the opportunity to work with other foundations and think tanks on programs of mutual interest. We wish to develop projects that have meaningful impacts on the future.

The organizations with which we have cooperated include:


Polska Sieć Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh 

  

Instytut Kultury Miejskiej

ikmmalyjpg

Urząd Miejski w Gdańsku

logogdanskmalejpg

Dom Chodowieckiego / Grassa

Region Blekinge

  • Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Szwecja

Linnaeus University, Vaxjo, Szwecja

Duński Instytut Kultury

Kulturcentrum Ronneby, Szwecja

Koło Naukowe Wydziału Malarstwa ASP Gdańsk "I INNI"

Think Tank Transbaltic

Polish Art Tomorrow