Kontakt

 

FUNDACJA "KULTURY PONAD KULTURĄ"

Al. Wojska Polskiego 33C/9 80-268 Gdańsk

58 5264732

737 462 508

fundacjakulturyponadkultura@gmail.com 


______________________________________________________________________


Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja "Kultury ponad kulturą" z siedzibą w Gdańsku, 80-268 Gdańsk, al. Wojska Polskiego 33C/9. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: fundacjakulturyponadkultura@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań statutowych Fundacji oraz projektów realizowanych przez administratora w tym celu, w tym również przetwarzania wizerunku na cele promocyjne prowadzonych działań i bieżącego kontaktu. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana imię i nazwisko, adres e-mail, inne dane kontaktowe oraz wizerunek. Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. W tym celu wystarczy wiadomość e-mail na adres fundacjakulturyponadkultura@gmail.com. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.